זמן לתבנית חופשית נוספת: סל חבלים סרוג יפה - ארגון - 2022