3 מלאכות ייחודיות על מקל ארטיק לילדים ולמבוגרים - להחליף מחדש - 2020