דפוס סרוגה חינם: בת ים בגודל למבוגרים בגודל למבוגרים כדי להתחמם על הלילות הצוננים האלה - אופנה - 2021