60 פרויקטים שיש לבצע עם אספקת חנויות דולר - להחליף מחדש - 2020