ניסוי מדעי עשה זאת בעצמך עם הילדים . - להחליף מחדש - 2021